Mieli Maasta ry
 
   Etusivu      Ruotsi

FÖRENING FÖR DEPRIMERADE

Mieli Maasta rf är en landsomfattande förening, vars mål är att stöda dem som lider av depression samt deras närstående och förebygga depression i samhället.

Verksamhetens kärna är kamratstödsgrupper. I en öppen grupp kommer man med genom att infinna sig vid mötestiden. Vem som helst som är intresserad av hur man själv eller någon närstående mår är välkommen med. Det är viktigt att varsebli sina egna känslor och dela sina erfarenheter med andra. Mötena är regelbundna och konfidentiella.

Vi utbildar själv ledarna för kamratgrupperna och stödpersoner och understöder inledandet av verksamheten lokalt på olika håll i Finland. Vi erbjuder en möjlighet med så låg tröskel som möjligt att komma med i en gemenskap där var och en blir hörd och förstådd.

MÅL

 • Att främja psykiskt välmående och handlingskraft 
 • Att främja en mångsidig människosyn 
 • Att förebygga depression i samhället 
 • Att utveckla vården och rehabiliteringen av deprimerade människor 
 • Att öka kännedomen om kamratverksamhetens möjligheter 
 • Att diskutera offentligt om saker som främjar den mentala hälsan 

KAMRATSTÖD HJÄLPER

Var och en drabbas av depression på sitt eget sätt. Därför tillfrisknar man också i sin egen takt. Att en deprimerad människa mår dåligt reflekteras också på många sätt inom familjen, hos närstående och bland arbetskamraterna. Det viktigaste är en egen insikt och ny bedömning av livssituationen. Enligt erfarenhet tycks följande saker vara nyttiga:

 • En förlåtande och nådsam inställning till sig själv 
 • Att frigöra sig från skuld och skam 
 • Att känna till de egna möjligheterna och krafterna 
 • Att övervinna sin rädsla 
 • Att ta ansvar över sitt eget liv 
 • En liten grupp stöder social öppenhet 
 • Att lära sig ta emot hjälp 
 • Att skaffa sig erfarenheter som berikar det dagliga livet 

Glädjen växer från små ting.

KAMRATSTÖD HJÄLPER

Mieli Maasta rf 
tel. 050 - 441 21 12
E-post: toimistomielimaasta.fi
Internet: http://www.mielimaastary.fi

Översatt av Jan Elfström 2004

Mieli Maasta ry                               toimisto@mielimaasta.fi